CALENDARUL ADMITERII

                              ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

                                PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 

PERIOADA

EVENIMENTUL

23 MAI 2016

 

PROGRAM : 9,00-15,00

 

24 MAI 2016

 

PROGRAM : 9,00 -12,00

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI ŞI  PROBELE  DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

-          CERERE TIP  (se completeaza la Colegiu în momentul înscrierii)

-          ANEXA LA FIŞA DE ÎNSCRIERE DE LA SECRETARIATUL ŞCOLII GIMNAZIALE

-          DACA ESTE CAZUL – CERTIFICAT/DIPLOMA OBŢINUTĂ PENTRU ECHIVALARE TEST LIMBA ENGLEZĂ , LEGALIZATA LA NOTARIAT

      - CERTIFICAT DE NAŞTERE/ CARTE DE IDENTITATE, XEROX

25  MAI 2016

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ENGLEZĂ

·        ORA 9,00 : TESTUL SCRIS

·        ORA 10,30 : EXAMEN ORAL

 

26 MAI 2016

 

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

ORA  9,00: INTERVIU

ORA 13,00 : PROBA DE APTITUDINI MUZICALE

27 MAI 2016

 

ORA  9,00  : PROBA DE APTITUDINI FIZICE

            ORA 11,00 : PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

30 MAI 2016

          AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI ŞI

LA  PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE

VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ                                         

 

31 MAI 2016

 

      -     AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE,  DUPA CONTESTAŢII  LA PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ ENGLEZĂ

1-2  IUNIE 2016

9,00-16,00

RIDICAREA ANEXELOR LA FIŞA DE INSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR CARE AU SUSŢINUT PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR  DE LIMBA ENGLEZĂ

8  IULIE 2016

VALIDAREA LISTEI CANDIDAŢILOR ADMISI LA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE DE CATRE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA

11 IULIE  2016

9,00-16,00

RIDICAREA ANEXELOR LA FISA DE INSCRIERE  DE CĂTRE CANDIDAŢII CARE NU AU FOST ADMIŞI LA SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE

 

·        La susţinerea probelor candidaţii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de începerea fiecărei probe .

·        Candidaţii vor avea asupra lor  cartea de identitate/certificatul de naştere .

 

                                                                     DIRECTOR,

 

                                                       Prof.  dr. Anamaria CIOBOTARU

.

.

                                                PROFIL PEDAGOGIC

                                       Specializarea învatatori-educatoare

   .

=> La probele de aptitudini candidaţii vor avea asupra lor următoarele:
    • la proba de aptitudini artistice: pensule, culori de apă (acuarele, guaşe sau tempera), vas pentru apă, creion negru, radieră
    • la proba de aptitudini fizice: echipament sportiv, pantofi sport (pt. sala de sport)

1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale consta în verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului

muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învatate în clasele I- VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cântece

pentru copii.

 

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) Reproducerea, dupa model, a 2-3 exercitii de influentare selectiva a aparatului

locomotor;

b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a,

executate izolat;

c) alergare 600 m – fara cerinta de timp (implica un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

- memorie motrica si coordonare;

- starea functionala a coloanei vertebrale;

- functie normala a sistemului cardio-respirator;

 

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice consta în realizarea unei naturi statice cu doua sau trei

obiecte cu o tema plastica propusa de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

-receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;

- încadrarea echilibrata a formelor plastice într-un spatiu.

 

4. Interviu

Interviul consta în:

a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);

b) lectura la prima vedere;

c) participare la o conversatie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relatia cu partenerul de discutie).

Aptitudinile investigate sunt:

- capacitatea de a comunica;

- dictia.

 

NOTA:

1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu “admis” sau “respins”.

2. Respingerea la o proba atrage dupa sine obtinerea calificativului ”respins” la probele

de aptitudini.

3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.

.

.

                                                                 DIRECTOR,

 

                                                       Prof.  dr. Anamaria CIOBOTARU