PROIECTE ERASMUS+

On the move in Europe - Towards a Democratic, Multicultural Europe vizualizare

Language Against Dropout vizualizare

Train to Train vizualizare         Facebook: Train 2 train

ZILELE ERASMUS – 2018 la Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa

       Cu prilejul celei de a doua ediţii a "Zilelor Erasmus", în Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa s-a desfăşurat pe data de 12 octombrie 2018, activitatea de diseminare a proiectelor Erasmus+ şi eTwinning aflate în derulare sau recent încheiate.

       Cadrele didactice şi elevii Colegiului implicaţi în desfaşurarea acestor proiecte au prezentat modele de buna practică, asociate celor trei Proiecte Erasmus+ ale Colegiului, şi anume:

  • “Language Against Dropout”(LAD) „Limba împotriva abandonului şcolar” 2015-1-BG01-KA201-014306, recen tfinalizat, care şi-a propus editarea unui manual de bune practici, care prevede strategii didactice diferite, utilizate în scopul incluziunii şi integrării elevilor aparţinând altor naţionalităţi sau grupurilor minoritare, urmând dezvoltarea şi implementarea unui model de politică educaţională bazat pe integrare, incluziune şi acceptarea diferenţelor culturale ;
  • Proiectul Erasmus+ KA 2 „Train to train” , acțiunea cheie Cooperare pentru inovare și bune practici (2016-1-ES01-KA202-025376) a fost, de asemenea, recen tîncheiat. Diseminarea a constat în prezentarea activităţilor derulate în cadrul proiectului, a vizitelor de lucru desfăşurate la Madrid, Dordrecht, Berlin şi Constanţa şi a exemplelor de bune practici în educaţia preprimară atât din şcolile partenere cât şi cele desfăşurate în Colegiu, a site-ulului proiectului şi pagina de Facebook, unde este postată întreaga activitate desfăşurată în proiect de instituţiile partenere în perioada 2016-2018 ;
  • Proiectul Erasmus +“On the Move in Europe- Towards a Democratic Multicultural Europe” NR. 2016-1-DE03-KA219-022832-2, se află în prezent în derulare. Au fost făcute referiri la activităţile desfăşurate cu prilejul celor 4 întâlniri de proiect în : Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa, la Liceul “Pere VivesVich” din Igualada, Spania, la Colegiul “R.S.G. Sligerbos Levant”, Harderwijk, Olanda, la “StädtischeRealschuleWaltrop”, Nordrhein-Westfalen, Germania. Produsele elaborate în urma derulării celor patru mobilităţi ale proiectului sunt instrumente utile de lucru în demersul instructiv-educativ, circumscriind o arie variată prin tematica abordată: Democraţie, Drepturile omului, Libertatea de exprimare, Valorile fundamentale ale Uniunii Europene, Societatea cunoaşterii, Egalitatea de şanse etc. O atenţie specială a fost acordată problematicii migraţiilor actuale, cu toate implicaţiile acestora în viaţa socială, economică şi culturală a statelor europene implicate în acest proces.

       De asemenea, au fost prezentate şi proiectele eTwinning (parte a Erasmus+): “European castles - step back into history”, derulat în anul şcolar 2017-2018 , în colaborare cu parteneri din Grecia, Italia, Ungaria şi “The world we w@nt”, desfăşurat în colaborare cu parteneri din Slovacia, Grecia şi Italia.

       Aceste proiecte au participat şi au fost premiate şi la Competiţia „Made for Europe” 2018, având principal obiectiv valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de Colegiu în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale, în particular, Proiectele Erasmus+ şi Proiectele eTwinning.
© Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu" Constanţa   |   Designed by Cătălin Adrian Chita